Nyholmen Kystkultursenter

Nyholmen kystkultursenter består av Rødbrygga, Lillebrygga og Smia. Bygningene eies av Bodø Havn KF, men disponeres av Kystlaget Salta gjennom en langsiktig avtale. Bygningene var opprinnelig brukt til stakelager for Kystverket, medisponeres av Kystlaget Salta gjennom en langsiktig avtale. Bygningene var opprinnelig brukt til stakelager for Kystverket, men kystlaget har disponert bygningene siden 2007.

Rødbrygga er den største bygningen og benyttes til ulike aktiviteter som møter, kurs, konserter, m.m. Motorgruppa disponerer 1. etasje og her finner du en stor del av motorsamlingen. Færingen 4H har også møterom i 1. etasje som brukes når de ikke har aktiviteter ute. I 2. etasje har vi også aktivitetsrommet som brukes til møter og samlinger. Her har vi også kjøkken og kontor.

Lillebrygga – her har motorgruppa etablert et utstillingslokale i 1. etasje hvor mange av motorene stilles ut. I 2. etasje er det planlagt et allaktivitetsrom til bruk for håndverksgruppa, Færingen 4H, m.fl.

Smia benyttes av kystlagets medlemmer som ønsker å smi. Vi har hatt kurs i smiing og smia benyttes også i forbindelse med f.eks. Barnas Kystdag hvor barna kan få se hvordan en smed jobber og hvor de kan prøve seg på å smi enkle ting selv.